Levnadsvanor

Rökning och snusning, Matvanor och fysisk aktivitet och Alkohol.

Rökning och snusning

Fast läkare och hälsosamma levnadsvanor – rökning och snusning.

Matvanor och fysisk aktivitet

Fast läkare och hälsosamma levnadsvanor – matvanor och fysisk aktivitet.

Alkohol

Tillit och kunskap gör alkoholsamtal enkelt.