Medborgardialoger för ett ömsesidigt lärande

Jenny Berggren och hennes kolleger på Capio Berga vårdcentral i Linköping startade hälsosamtal för utlandsfödda, och fick tillbaka en stor dos insikter och kunskap att använda för att förbättra hälsocentralens arbetssätt. Missa inte detta!

Jenny Berggren, läkare på Capio Berga vårdcentral i Linköping, berättar om medborgardialoger, ett sätt bättre kunna tillgodose patienternas behov. Sändes 22/2 2024.

Bilder från presentationen