Fast läkare och allt den kan göra – använder vi tiden rätt?

Medicinska riktlinjer kan vid okritisk användning leda till ohållbart resursbruk. Det är en utmaning att prioritera tid, ork och resurser mellan olika rekommendationer som kan vara aktuella vid ett patientmöte. Det finns varken tid eller resurser att göra allt som bedöms kostnadseffektivt. ”Time Needed to Treat” (TNT) är ett nytt begrepp som kan hjälpa såväl den fasta läkaren som vid riktlinjearbete. Sändes 23/2 2023.

Medverkande
Susanna Althini, allmänläkare region Gotland samt ledamot i SLS nämnd
David Gyll, ST-läkare, Region Uppsala
Oskar Lindfors, allmänläkare, Region Jämtland Härjedalen
Hálfdán Pétursson, allmänläkare och universitetslektor, Västra Götalandsregion

Fast läkare och allt den kan göra – använder vi tiden rätt? (Hela mötet)

Hela mötet 23/2 om utmaningar och möjligheter vid prioriteringar vid patientmötet. Rådet för hållbar diagnostik. Inledning av Susanna Althini.

Fast läkare och allt den kan göra – använder vi tiden rätt? (Del 1)

Fasta läkarens position är unik för att kunna påverka sina patienters hälsa till det bättre och det finns mycket hen kan göra. Oskar Lindfors, allmänläkare, Region Jämtland Härjedalen. 23/2 2023.

Fast läkare och allt den kan göra – använder vi tiden rätt? (Del 2)

Åskådliggörande av behandlingsnytta. Number Needed to Treat, dess möjligheter och fallgropar. David Gyll, ST-läkare, Region Uppsala 23/2 2023.

Fast läkare och allt den kan göra – använder vi tiden rätt? (Del 3)

Vår potential är stor, men hur långt räcker vår tid och övriga resurser? Time Needed to Treat (TNT) är ett nytt verktyg som genom att uppskatta tidsåtgången för en åtgärd gör prioriteringar lättare. Hálfdán Pétursson, allmänläkare, Västra Götalandsregion och universitetslektor, Reykjavìk. Oskar Lindfors, allmänläkare, Region Jämtland Härjedalen 23/2 2023.