Choosing Wisely i Sverige

SFAMs råd för hållbar diagnostik och behandling i samarbete med SLS arbetsgrupp 25/3 2021.

Funderar du någon gång på om en utredning eller behandling du har ordinerat verkligen var till patientens bästa? Vi är nog många som funderar så ibland. Internationellt finns en växande medvetenhet om problemen med ett eskalerande utbud och konsumtion av vård som inte svarar mot de största behoven i befolkningen, och som underminerar förutsättningarna för en långsiktigt hållbar hälso- och sjukvård.

Choosing Wisely är en internationell kampanj för ökad dialog för minskning av onödiga undersökningar och behandlingar. Lokalt anpassade kampanjer har startats i över 20 länder och nu har Svenska Läkarsällskapet etablerat en arbetsgrupp för att undersöka förutsättningarna för kampanjen i Sverige. Är det dags för Choosing Wisely i Sverige? Vilka förutsättningar och hinder finns det och hur bör dessa bemötas?

SFAMs råd för hållbar diagnostik och behandling i samarbete med SLS arbetsgrupp Kloka kliniska val presenterar arbetsgruppen och Choosing Wisely-kampanjen. Vi kommer att få höra om ett förbättringsarbete i kampanjens anda från Liljeholms vårdcentral, samt erfarenheter från Svensk Internmedicinsk Förening. Sändes 25/3 2021.

Fördjupande diskussion äger rum under andra delen av mötet.

Medverkande:
Är Sverige redo för Choosing Wisely?
SFAMs råd för hållbar diagnostik och behandling
Malin André, allmänläkare, Uppsala
Ulrika Elmroth, allmänläkare, Stockholm
Josabeth Hultberg, allmänläkare Åby vc, Norrköping
Jan Håkansson, allmänläkare, Krokom
Minna Johansson, Cochrane Sverige, allmänläkare Herrestads vc, Uddevalla
Oskar Lindfors, allmänläkare, Rottne
Hálfdán Pétursson, allmänläkare, Omtanken vc, Kållered
Jonas Sjögreen, allmänläkare, Västerås
Staffan Svensson, allmänläkare Närhälsan vc Hjällbo, Göteborg

SLS arbetsgrupp Kloka kliniska val
Martin Serrander, överläkare kardiologi/klinisk fysiologi, Nyköping
Mathias Axelsson, överläkare radiologi, Linköping
Christina Bergh, SLS nämnd, professor obstetrik och gynekologi, Göteborg
Stella Cizinsky, SLS nämd, överläkare kardiologi/internmedicin, Örebro
Herman Holm, överläkare psykiatri, Malmö och Mariehamn
Josabeth Hultberg, allmänläkare Åby vc, Norrköping
Karin Pukk Härenstam, SLS kvalitetsdelegation, barnläkare, Stockholm
Andreas Nyström, överläkare ortopedi, Uppsala

Choosing Wisely i Sverige

Föreläsningar om Choosing Wisely. 25/3 2021.

Choosing Wisely i Sverige (efterföljande diskussioner)

Efterföljande diskussion efter föreläsningarna om Choosing Wisely den 25/3 2021.