Årets Lejonföreläsning 2023 av Minna Johansson

Time needed to treat - vår tid är en ändlig resurs som behöver prioriteras varsamt.

Allmänläkare står inför en tsunami av medicinska riktlinjer och kvalitetsparametrar som gör det omöjligt för oss att genomföra allt som rekommenderas. Detta är ett systemfel och vi behöver ett nytt sätt att tänka kring mänskliga och finansiella resurser i sjukvården. Time Needed to Treat (TNT) är ett nytt koncept vars syfte är att hjälpa beslutsfattare att ta hänsyn till undanträngningseffekter av det som de rekommenderar.

Medverkande:
Minna Johansson, specialist i allmänmedicin, disputerad forskare vid Göteborgs universitet samt ledare för Cochrane Sustainable Healthcare.
Panteha Hatefi, specialist i allmänmedicin och kassör i SFAMs styrelse, samt medlem i SFAMs råd för sköra äldre.
Susanna Althini, specialist i allmänmedicin och medicinskt sakkunnig, samt medlem i SLS nämnd.
Josabeth Hultberg, specialist i allmänmedicin, forskare, medlem i SLS arbetsgrupp Kloka Kliniska Val och i SFAMs råd för hållbar diagnostik.

Årets Lejonföreläsning 2023 av Minna Johansson

Time needed to treat - vår tid är en ändlig resurs som behöver prioriteras varsamt. Årets Lejonföreläsning av Minna Johansson med inledning av Susanna Althini och Panteha Hatefi. Sändes 31/8 2023.