Hållbar diagnostik

Det är en utmaning att prioritera tid, ork och resurser mellan olika rekommendationer som kan vara aktuella vid ett patientmöte.

Årets Lejonföreläsning 2023 av Minna Johansson

Time needed to treat - vår tid är en ändlig resurs som behöver prioriteras varsamt.

Fast läkare och allt den kan göra – använder vi tiden rätt?

Medicinska riktlinjer kan vid okritisk användning leda till ohållbart resursbruk.

Choosing Wisely i Sverige

SFAMs råd för hållbar diagnostik och behandling i samarbete med SLS arbetsgrupp 25/3 2021.