Vägen till fast läkare

Fast läkare till alla – så kan Sverige lyckas!

Efter förarbeten under november samlades Distriktläkarföreningens och Svensk förening för allmänmedicins Tänkargrupp för God och Nära vårds genomförande, 14 personer, den 3 december 2021 i Svenska läkaresällskapets lokaler i Stockholm. Ytterligare tre digitala möten hölls under januari och februari 2022. Resultatet är en enkel beskrivning av vägen till fast läkare för alla i Sverige 2027.

Det finns tydlig evidens för att kontinuitet och personlig kännedom mellan läkare och patient minskar dödlighet och sjuklighet samtidigt som det sparar resurser och ökar patientnöjdhet. Det är rimlig belastning och relationskontinuitet som kommer göra att de fasta läkarna kan underlätta resten av läkarkårens arbete genom tillgänglighet till samarbete kring en patient som behöver annan specialistvård.

Borgholms hälsocentral arbetar med ett fastläkarsystem där varje fast anställd läkare har max 1 000 patienter på sin lista, trots att siffran 1 500 blivit något av en norm, och trots att många svenska allmänläkare har långt fler än så. Vi får en inblick i den kliniska vardagen på Borgholms hälsocentral.

Medverkande
Åke Åkesson, allmänläkare, verksamhetschef Borgholms hälsocentral
Susanna Althini, allmänläkare, Gotland, samt ledamot i Läkaresällskapets nämnd
Björn Englund, ST-läkare i allmänmedicin Borgholms vårdcentral.

Fast läkare till alla – så kan Sverige lyckas!

Hela mötet om fast läkare och tänkargruppens arbete, samt slutrapport om hur Sverige kan lyckas med fast läkare till alla. Björn Englund, ST-läkare i Borgholm, berättar en klinisk vardag på Borgholms vårdcentral. Susanna Althini, Åke Åkesson, Björn Englund. Sändes 10 mars 2022.

Diskussionsdelen

Susanna Althini presenterar tänkargruppens arbete och interkollegial diskussion ledd av Ulf Måwe följer.

Tänkargruppen

Presentation av tänkargruppens uppdrag och arbetsprocess.

Åke Åkesson, specialist i allmänmedicin, verksamhetschef Borgholms hälsocentral. 10 mars 2022.

Borgholms hälsocentral

Borgholms hälsocentral arbetar med ett fastläkarsystem där varje fast anställd läkare har max 1 000 patienter på sin lista, trots att siffran 1 500 blivit något av en norm, och trots att många svenska allmänläkare har långt fler än så. Hur ser den kliniska vardagen ut på Borgholms hälsocentral? Björn Englund, ST-läkare Borgholms vårdcentral. Sändes 10 mars 2022.

Tänkargruppens nio målbilder

Susanna Althini, allmänläkare, presenterar tänkargruppens nio målbilder, och hur vägen till fast läkare till alla i allmänheten 2027 kan se ut. 10 mars 2022