Fasta kontakter i vård och omsorg - infrastruktur för personcentrerat arbete

Kan gemensamt fokus på att få ordning på fasta kontakter i vård och omsorg åstadkomma en islossning i omställningen till nära vård?

För att åstadkomma god kontinuitet och samordning i svensk vård och omsorg finns, sedan många år, tre olika fasta kontakter reglerade i svensk lag. Fast läkarkontakt i primärvård, fast vårdkontakt och fast omsorgskontakt. De har olika uppgifter utifrån vilken profession som bär rollen och kompletterar därför varandra. När de beskrivs och synliggörs tillsammans framträder infrastrukturen för personcentrerat arbete. 

Det finns omfattande evidens som stödjer kontinuitet till fast läkare. Nyttan bekräftas av beprövad erfarenhet från många generationer av allmänläkare som haft förmånen uppleva skönheten i att arbeta med god kontinuitet och i nära samverkan med en distriktssköterska och gemensamt fokus på människorna på listan eller distriktet. 

Kort sagt: Lagstiftning, evidens och beprövad erfarenhet, liksom aktuella rapporter om klena svenska resultat talar för att vi har ett arbete att göra. 

Susanna Althini leder mötet. Susanna är specialist i allmänmedicin, allmänmedicinsk sakkunnig i primärvårdsledningen Region Gotland, och ledamot i SLS nämnd. 

Övriga medverkande:

  • Annemieke Ålenius, avdelningschef och senior rådgivare på E-hälsomyndigheten
  • Marina Tuutma, specialist i allmänmedicin, Karlstad, ordförande DLF Sverige
  • Susanne Steen, specialist i allmänmedicin, projektledare kontinuitet och fasta vårdkontakter SKR
  • Anders Lundqvist, specialist i allmänmedicin, facklig sekreterare SFAM Sverige
  • Kristina Stensson Ljungdahl, strateg, Inera/1177
  • Sara Banegas, specialist i allmänmedicin, chefläkare Praktikertjänst

Fasta kontakter i vård och omsorg - infrastruktur för personcentrerat arbete

Kan gemensamt fokus på att få ordning på fasta kontakter i vård och omsorg åstadkomma en islossning i omställningen till nära vård? Susanna Althini med gäster från vårdens olika aktörer. Torsdagsmöte 18/4 2024.