Fast läkare och hantering av COVID/post-COVID

Tredje pandemiåret vidareutvecklas vaccin, och farmakologisk behandling i akutskedet har lanserats. Vi har också mer kunskap om patofysiologin bakom vissa symtom. Bot saknas fortfarande men vi har vissa möjligheter att genom behandling lindra symtom både i det akuta skedet och i efterförloppet. Vilka patienter kan komma i fråga för sådan behandling och hur hanterar vi behandlingsmöjligheterna i den allmänmedicinska vardagen?

Docent Christer Lidman, infektionsläkare, berättar om erfarenheter från postcovidmottagningen i Huddinge. Patienternas berättelser har stor betydelse, liksom uppföljning över tid. Många symtom har visat sig ha samband med påverkad funktion i olika organsystem. Behandlingsstudier pågår i många länder. Vad kan göras nu för att lindra patienternas besvär?

Professor Brodin diskuterar var forskningsfronten står kring post-COVID med fokus på vuxna patienter och de med svåra symptom, samt vilka huvudsakliga teorier kring orsak som har starkast vetenskapligt stöd i nuläget. Även pågående och kommande behandlingsstudier kommer att presenteras.

Medverkande:
Ulf Måwe, specialist i allmänmedicin och ordförande i SFAM:s kompetensvärderingsråd.
Christer Lidman, överläkare och specialist i infektionssjukdomar samt docent.
Petter Brodin, barnläkare/professor i barnimmunologi vid Astrid Lindgrens barnsjukhus och Karolinska Institutet samt Imperial College London, UK.

Post-COVID ur ett kliniskt perspektiv

Erfarenheter från postcovidmottagningen i Huddinge. Christer Lidman, överläkare och specialist i infektionssjukdomar samt docent.

Post-COVID - vad vet vi och vad vet vi inte ännu?

Forskningsfronten kring post-COVID. Petter Brodin, barnläkare/professor i barnimmunologi vid Astrid Lindgrens barnsjukhus och Karolinska Institutet samt Imperial College London, UK.

Hela mötet om COVID/postCOVID

Innehåller introduktion av Ulf Måwe, specialist i allmänmedicin, ordförande för SFAM:s kompetensvärderingsråd, hedersledamot i SLS, med mera.