Sörmland är på väg mot fast läkare med rimligt uppdrag

Djupdykning i hur Sörmland har arbetat för ett rimligt uppdrag för allmänläkare utifrån flera vårdcentraler.

En dag om hur den lokala vägen till en allmänmedicinskt grundad hälso- och sjukvård med en fast allmänläkarordning kan se ut.
Vad kan vi ta med oss till våra delar av landet? Vi får en djupdykning i hur Sörmland idogt har arbetat för ett rimligt uppdrag för allmänläkare utifrån flera vårdcentraler. Bodil Jönsson, författare och i detta sammanhang civil servant med synpunkter på dagens innehåll, får sista ordet. Sändes 17 juni 2021.

Medverkande
Stina Schell allmänläkare, Bagaregatans vårdcentral Nyköping, AT chef Sörmland och ordförande SFAM Sörmland.
Staffan Ahlqvist allmänläkare, verksamhetschef Bagaregatans vårdcentral, tidigare ordförande Distriktsläkarföreningen Sörmland
Tommy Bromander allmänläkare Ekensbergs vårdcentral Nyköping, övergripande studierektor Sörmland och BT ansvarig i primärvården.
Jonas Lindeberg internmedicinare - neurolog, överläkare och regionråd i Sörmland (Vård för pengarna).
Gustaf Nälser sjuksköterska och verksamhetschef på Ekensbergs vårdcentral
Rolf Bergström allmänläkare, f.d. ordf. SFAM Sörmland ger ett historiskt perspektiv.
Lisa Månson Rydén allmänläkare, ordförande SFAM Gävleborg
Ulf Måwe allmänläkare, ordförande för SFAMs kompetensvärderingsråd modererar.

Film 1: Sörmland är på väg!

Företrädare för verksamheter i Sörmland berättar om vägen till en allmänmedicinskt grundad hälso- och sjukvård med fast läkare med hanterbart uppdrag. 17 juni 2021.

Film 2: Sörmland – fördjupning av Sörmlands arbete med Bodil Jönsson som ger sin reflektion

Gustaf Nälser fördjupar ämnet utifrån sitt perspektiv från Ekensbergs vårdcentral, och Rolf Bergström ger ett historiskt perspektiv. Lisa Månson Rydén delar aktuella erfarenheter i Gävleborgs region. Därefter följer nationell interkollegial dialog. Slutord av Bodil Jönsson. 17 juni 2021.