Om Norska Fastlegeordningen

Marte Kvittum Tangen, ordförande för NFA (Norsk forening for allmennmedisin) om den resa som norsk primärvård har gjort

Sverige går mot en primärvårdsreform som än så länge är lös i konturerna men hopp finns om att det faktiskt kommer att hända något på riktigt den här gången.

För 20 år sedan var Norge i en liknande situation med en dysfunktionell primärvård. Man hade långa väntetider, inget tydligt listningssystem, dålig kontinuitet och en otydlighet för både vårdpersonal och patienter. Då genomdrev man fastlegeordningen som blev en succé.

Förmodligen kan vi i Sverige lära oss en hel del av Norge utan att vi nödvändigtvis måste ta efter allt. Därför är vi väldigt glada över att Marte Kvittum Tangen, ordförande för NFA, Norsk forening for allmennmedisin, gästade oss torsdag 14/1 2021, för att berätta om och diskutera den resa som norsk primärvård har gjort. Moderator: Magnus Isacson, ordförande SFAM.

Om Norska Fastlegeordningen

Marte Kvittum Tangen, ordförande för NFA, Norsk forening for allmennmedisin, om den resa som norsk primärvård har gjort. Moderator: Magnus Isacson, ordförande SFAM.