Allmänmedicinen – en global garant för en god och rättvis vård?

Hur har andra länder lyckats (eller misslyckats) med den allmänmedicinska utvecklingen och skapande av en rättvis och god vård?

Tema är ett globalt ”WONCA” perspektiv om hur andra länder har lyckats (eller misslyckats) med den allmänmedicinska utvecklingen och skapande av en rättvis och god vård? Vad är nycklarna till framgång? Var står Word Medical Association (WMA) i frågan?

En fast-läkar-ordning med utgångspunkt från allmänmedicin är på gång i Sverige. Såväl våra brittiska kollegor liksom våra norska kollegor och deras organisation är stora inspirationskällor. Där finns tydliga beslut att allmänläkarens kompetens förutsätter en stark lagstadgad personlig relation med individerna i befolkningen för att specialiteten ska ge den tillit, trygghet och medicinska säkerhet som krävs. Den brittiska reformen (NHS) genomfördes i mitten på 1900-talet precis efter WWII och den norska (fastlegereformen FLR) vid millenniumskiftet. Sändes 11 mars 2021.

Medverkande:  
Anna Stavdal allmänläkare, tidigare journalist, ordförande för NSAM, Norges motsvarighet till SFAM vid fastlegereformens (FLR) införande (2001), nu allmänläkarvärldsorganisations (WONCA) blivande president
Marina Tuutma allmänläkare, ordförande för Distriktsläkarföreningen samt vice ordförande i Läkarförbundet
Meta Wiborgh SFAMs tidigare ordförande 2001
Magnus Isacson allmänläkare, nuvarande ordförande för SFAM.

Moderator: Susanna Althini, allmänläkare, ledamot i nämnden för Svenska Läkaresällskapet, verksamhetschef Högsby vårdcentral.

Allmänmedicinen – en global garant för en god och rättvis vård?

Hur andra länder har lyckats (eller misslyckats) med den allmänmedicinska utvecklingen och skapande av en rättvis och god vård? Vad är nycklarna till framgång? Anna Stavdal – WONCA