Fast läkare internationellt

Goda exempel från Norge och Danmark.

Allmänmedicinen – en global garant för en god och rättvis vård?

Hur har andra länder lyckats (eller misslyckats) med den allmänmedicinska utvecklingen och skapande av en rättvis och god vård?

Om Norska Fastlegeordningen

Marte Kvittum Tangen, ordförande för NFA (Norsk forening for allmennmedisin) om den resa som norsk primärvård har gjort

En fast allmänläkarordning – kan Danmark så kan Sverige!

Anders Beich, ordförande för DSAM (danska SFAM) om hur det ser ut i Danmark där man har en lång och framgångsrik tradition med fast läkare.