Professionellt omdöme

Hur odlar du ditt professionella omdöme?

Ett tema för torsdagsmötena är ”odlandet av vårt yrkeskunnande” och vi inleder med utgångspunkt i ordet ”omdöme” - omdömet att väga samman det vi vet med det vi icke vet.

Lyssna på professor Ingela Josefson som byggt upp forskningen kring yrkeskunnande på Södertörns högskolas centrum för praktisk kunskap. Josefsons bok från 1998 ”Läkarens yrkeskunnande” är en utgångspunkt för utbildningen i praktisk kunskap. Filosof Jonna Bornemarks senaste bok om det bortglömda omdömet är tillägnad Ingela Josefson.

Läs Ingela Josefsons bok ”Läkarens yrkeskunnande" här

Efter en kort introduktion av allmänläkare Susanna Althini lämnas ordet över till allmänläkare Meta Wiborgh som leder samtalet. Ingela Josefson berättar om sitt ämne och interagerar därefter med auditoriet. Vi diskuterar bland annat omdömets roll när riktlinjer och algoritmer ska balanseras med patientens berättelse och status.

Del 1: Hur odlar du ditt professionella omdöme?

Ingela Josefson föreläser om ämnet Praktisk kunskap i kontexten av läkarens yrkeskunnande och omdöme. Sändes 26 augusti 2021.

Del 2: Hur odlar du ditt professionella omdöme?

Kondensat om omdöme av Ingela Josefson. Sändes 26 augusti 2021.