Planetär hälsa

Planetary Health Prevention Campaign

Prevention – är det den enda vägen för att jorden skall förbli möjlig för människan att leva på? Kan det vara så att jordens allmänläkare genom sina kontakter med alla sorters människor har unika möjlighet att bidra till att en sådan prevention? De frågorna ställer vi idag till WONCAs (World Organization of Family Doctors) förra president Anna Stavdal, Allmänläkare, Norge, och en av ledarna för WONCAs arbetsgrupp för planetär hälsa, Dr Terry Kemple, UK. Terry har bland annat varit ordförande för Royal College of General Practitioners. Våra två gäster inleder dagens diskussion om vad vi kan göra.

Vi får också träffa Vendela Englund Burnett från Läkare mot Kärnvapen berätta om kraften i att organisera sig och de framgångar det i deras fall har lett till, och även om dagens arbete. 

Ett steg du direkt kan ta är att anmäla ditt intresse att stödja WONCAS arbetsgrupp för planetär hälsa som ingår i WONCAS plan med en intresseanmälan som finns på WONCAS hemsida.

Övriga länkar:

SLS hållbarhetsguide: https://www.sls.se/globalassets/sls/dokument/sls_hallbarhetsguide_2022_webb_final.pdf 

Terry Kemple toolkit: https://www.dropbox.com/scl/fi/n2duvx8q4e8bnu1cjhopv/Swedish-Family-Doctors-Nov-2023.mp4?rlkey=yeckbfli7wogt425tclst2hkm&dl= 

Läkare för miljön: lakareformiljon.org 

Svenska läkare mot kärnvapen: slmk.org

Planetary Health Prevention Campaign

Anna Stavdal och Terry Kemple från WONCA om arbete för planetens hälsa. Vendela Englund Burnett om Läkare mot Kärnvapen. Sändes 30/11 2023.