Avancerad vardagsmedicin

– allmänläkarens expertområde

Vad är det vi gör till vardags som allmänläkare? Vi träffar människor i alla åldrar med alla olika typer av besvär och sjukdomsbilder. Vårt omdöme sätts på ständigt prov. För att kunna göra ett riktigt bra arbete behövs god allmänmedicinsk kompetens. Den skaffar vi genom vårt arbete och genom att förkovra oss i frågor och problemställningar som dyker upp på vår mottagning.

I sjukvårdens frontlinje är omhändertagandet av sammansatta och outredda symtombilder och problemställningar centralt. Det är också detta som gör vårt arbete så spännande. Detta kommer vi få höra Linn O Getz och medförfattare att utveckla utifrån artikeln "Komplexa problemställningar- allmänmedicinens expertområde”.

Medverkande:
Linn O. Getz, professor i medicinsk beteendevetenskap, chef för Enheten för allmänmedicinsk forskning, Institutionen för folkhälsa och omvårdnad, NTNU Trondheim
Stefán Hjörleifsson, specialist i allmänmedicin, universitetslektor, Institutionen för global hälsa och samhällsmedicin, Bergens universitet
Lotte Hvas, specialist i allmänmedicin, med. dr.
Niels Saxtrup, specialist i allmänmedicin, vice ordförande för Danska sällskapet för allmänmedicin
Susanna Althini, specialist i allmänmedicin, ledamot i SLS nämnd, moderator SFAM:s torsdagsmöten
Meta Wiborgh, specialist i allmänmedicin och medlem i redaktionen för torsdagsmötena, leder samtalet under eftermiddagen.

Avancerad vardagsmedicin – allmänläkarens expertområde

Föreläsningar av Linn O Getz, Lotte Hvas, Stefan Hjörleifsson och Niels Saxtrup om avancerad vardagsmedicin. Sändes 24 mars 2022.

Föreläsning med Linn O Getz

Vi ønsker å vise hvordan kompleksitetsteori kan bidra til økt forståelse og vitenskapelig anerkjennelse av allmennlegens generalist-kompetanse. Kompleksitetsteoriens begrepsapparat favner både molekylære og relasjonelle perspektiv på helse og sykdom og kan understøtte allmennmedisinske arbeidsteknikker og handlingsvalg. 24 mars 2022.

Fördjupning & dialog

Nationell kollegial dialog om temat ”Avancerad vardagsmedicin”. Sändes 24 mars 2022.