ABSTRAKTS TILL VÅRMÖTET 2024

Vi välkomnar nu abstrakts om ny forskning med koppling till idrottsmedicin och fysisk aktivitet till Vårmötet den 23-24 maj i Stockholm.

Alla abstrakts ska följa den särskilda abstraktmall som finns avseende antal tillåtna ord, obligatoriska rubriker, etc., inte minst för att möjliggöra en snygg och enhetlig publikation av abstrakts i tidningen Svensk Idrottsmedicin. Abstrakts som inte följer anvisningarna kan behöva revideras före beslut om acceptans.

Det kan även finnas en möjlighet att kostnadsfritt publicera abstraktet i den internationella tidskriften Orthopedic Journal of Sports Medicine och vill du detta så skriver du med fördel ditt abstrakt även på engelska.

Alla inskickade bidrag kommer att granskas av huvudföreningens vetenskapliga sekreterare och vid behov av Vårmötets vetenskapliga kommitté (vid t ex jävsituation eller svårigheter att skilja bidrag åt). Studieprotokoll eller liknande utan åtminstone preliminära resultat kommer inte att accepteras. Abstrakts som innehåller reklam kommer inte att accepteras. Vi kommer att välja ut bidrag för muntlig presentation och för posterpresentation.

Alla abstraktpresentatörer förväntas att bekosta sin resa, uppehälle och registreringsavgift själv. Länk till anmälan

Priser kommer som vanligt att delas ut för bästa fria föredrag i vardera av huvudkategorierna ”Trauma/Rehabilitering” och ”Fysiologi/Medicin”. Samt ett pris för bästa posterpresentation.

Sista dag att skicka in ditt abstrakt är söndag den 11:e februari 2024, skickas till: 
kansli@svenskidrottsmedicin.se

Mall för abstrakt:

Vi ses i Stockholm!

Marita Harringe                                Paul Ackermann

Marita Harringe                                                 Paul Ackermann

Vetenskaplig sekreterare                                   Vetenskaplig sekreterare