Program

Idrottsmedicinskt vårmöte 20-21 april 2023, Louis De Geer Konsert & Kongress i Norrköping

 

Torsdag 20/4

 

08:30 – 10:00 Registrering Huvudentré Louis De Geer

 

08:45 – 09:45 Sektionsprogram

 

10:00 – 10:30     INVIGNING i Flygeln

 

10:35 – 11:25

 

Medicinska teamet, klubbledning, landslag: samverkan på högsta nivå

 

11:25 - 11:45 Förflyttning från Flygeln

 

 

Vingen 6-7

 

Hemerycksalen 

 

Workshop 1

Vingen 1-2

Workshop 2

Vingen 1-2

11:45 - 12:30

 

11:45 - 12:30

Handledens biomekanik – vad händer när något går sönder? Behandling och rehabilitering

 

Ny teknik som främjar fysisk aktivitet och idrottsmedicin

 

Ryggdiagnostik

Screening för depression/ångest

 

12:30 - 13:30    LUNCH

 

 

 

 

12:30 – 13:30 Delföreningsmöten

 

 

 

13:30 - 14:50

 

13:30 - 14:30

Barn, träning och fysisk aktivitet. Från muskelfiber till skolresultat

 

Del 1: Infektioner och idrott: Vad alla bör veta

State of the art-föreläsning

 

Ultraljud av rörelseapparaten

Screening för depression/ångest

Del 2: Aktörer inom idrottsforskning;
CIF, RF, SFAIM

 

 

 

14:50 - 15:30   POSTERMINGEL / UTSTÄLLNING

 

 

15:30 -  16:35

 

Fria föredrag: Fysiologi/medicin/övrigt

 

Fria föredrag: Ortopedi/trauma/rehab

 

16:40 – 17:30   SFAIM ÅRSMÖTE hålls i Hemerycksalen

 

BANKETT

 

             

 

Fredag 21/4

 

07:30 – 08:15   MORGONFYS

 

Vingen 6-7

 

Hemerycksalen

 

Workshop 1

Vingen 1-2

Workshop 2

Vingen 1-2

09:00 - 10:00

 

09:00 - 10:00

Testosteron hos kvinnor, eget och tillfört

 

Maxat om konditionsträning

 

Hjärtscreening

Bedömning vid hjärnskakning

 

10:00 - 10:30 FIKA / UTSTÄLLNING

 

 

10:30 - 11:30

 

10:30 - 11:30

Idrottspsykologi

 

Statistik och evidens inom idrottsmedicin

 

Hjärtscreening

Ryggdiagnostik

 

11:30 - 12:30 LUNCH

 

 

 

11:30 – 12:30 Möte för arrangörer för stegutbildningarna

 

 

12:30 - 13:20

 

12:30 - 13:20

Associerade och nya skador vid en ACL-skada

 

Idrott och hjärtproblem: Vad alla bör veta

 

Bedömning vid hjärnskakning Ultraljud av rörelseapparaten

13:30 - 14:30

 

Äldre motionärer och idrottsutövare

 

Transgender inom idrotten

 

14:30 - 14:45 Förflyttning till Flygeln, kaffe på vägen

 

14:45 - 15:45

 

Hjärnskakning inom idrotten – en utmaning som kräver samverkan
(direkt efter att mötet avslutas kl 16:15 följer ett öppet möte med nystartade Swedish Sports Concussion Society)

 

15:45 – 16:15   AVSLUTNING