Barn, fysisk aktivitet och idrott – föreläsningar för tränare och lärare

I samband med det idrottsmedicinska vårmötet 2023 arrangeras ett parallellt, specifikt program riktat till idrottslärare, tränare, fritidsledare och andra med intresse för temat barn, fysisk aktivitet och idrott. Programmet består av fyra kortare föreläsningar fredagen förmiddag den 21 april och är helt fristående från den övriga kongressen.

Läs mer om programmet här 

Tid: 21 april 2023, kl 09.00 - 11.00
Plats: Louis de Geer Konsert & Kongress i Norrköping, lokal Flygeln
Pris: 200 kr inkl moms

Anmäl dig till föreläsningarna om barn, fysisk aktivitet och idrott här 

Välkommen!