ABSTRAKTS TILL VÅRMÖTET 2023

Vi välkomnar nu abstrakts om ny forskning med koppling till idrottsmedicin och fysisk aktivitet till Vårmötet i Norrköping 20-21 april 2023.

Alla abstrakts ska följa den särskilda abstraktmall som finns avseende antal tillåtna ord, obligatoriska rubriker, etc., inte minst för att möjliggöra en snygg och enhetlig publikation av abstrakts i tidningen Svensk Idrottsmedicin. Abstrakts som inte följer anvisningarna kan behöva revideras före beslut om acceptans.

Det är tillåtet att sända in abstract som presenterats på annan konferens, men inskickad data bör ej tidigare vara publicerad i vetenskaplig artikel.

Det kan även finnas en möjlighet att kostnadsfritt publicera abstraktet i den internationella tidskriften Orthopedic Journal of Sports Medicine och vill du detta så skriver du med fördel ditt abstrakt även på engelska. Endast tidigare opublicerad data kan publiceras i Orthopedic Journal of Sports Medicine.

Alla inskickade bidrag kommer att granskas av huvudföreningens vetenskapliga sekreterare och vid behov av Vårmötets vetenskapliga kommitté (vid t ex jävsituation eller svårigheter att skilja bidrag åt). Studieprotokoll eller liknande utan åtminstone preliminära resultat kommer inte att accepteras. Abstrakts som innehåller reklam kommer inte att accepteras. Vi kommer att välja ut bidrag för muntlig presentation och för posterpresentation. Posters kommer att vara digitala och visas på skärmar. Sessionerna för fria föredrag kommer inte att ha samtidigt konkurrerande programinnehåll.

Alla abstraktpresentatörer förväntas att bekosta sin resa, uppehälle och registreringsavgift själv. Länk till anmälan:

Priser kommer som vanligt att delas ut för bästa fria föredrag i vardera av huvudkategorierna ”Trauma/Rehabilitering” och ”Fysiologi/Medicin”.

Sista dag att skicka in ditt abstrakt är söndagen den 15:e januari 2023, skickas till kansli@svenskidrottsmedicin.se.

Mall för abstrakt:

Vi ses i Norrköping!

Björn Alkner                                             Paul Ackermann
Vetenskaplig sekreterare                       Vetenskaplig sekreterare