Välkommen till SFAIMs Vårmöte 

Nationell konferens vid GIH 19 – 20 maj 2022

Tema: "Tillsammans för framtidens fysiska aktivitet och idrottsmedicin - SFAIM 70 år”

Då firas 70-års-jubileum för SFAIM – Svensk förening för fysisk aktivitet och idrottsmedicin.

Under konferensen erbjuds både föreläsningar och workshops kring fysisk aktivitet och hälsa, träning/testning, akuta och överbelastningsskador inom idrotten inklusive rehabilitering, idrottsfysiologi/idrottsmedicin, biopsykosocialt perspektiv på idrottsskador.

Inbjudan

Program
Anmälan