Tidskrift idrottsmedicin

Tidningen utkommer fyra gånger per år i en upplaga på 1 700 ex. Den är organ för Svensk Förening för Fysisk Aktivitet och Idrottsmedicin, som är en sektion av Svenska Läkaresällskapet. Föreningen är tvärfacklig och består av 5 medlemskategorier som var och en bildar en sektion i föreningen: Läkare, Fysioterapeuter/sjukgymnaster, Idrottsfysiologer,  naprapater, kiropraktorer.

Chefredaktör: Christian Carlsson

Du som är medlem i SFAIM eller prenumerant, får tillgång till online tidskriften Idrottsmedicin..
Önskar du inloggningsuppgifter, meddela detta till kansli@svenskidrottsmedicin.se

Annons- och utgivningsuppgifter 2024


 

Tidskrift OJSM - Orhtopaedic journal of sports medicine

https://journals.sagepub.com/home/ojs 

 


Populärvetenskaplig onlinetidning ”Idrott & Kunskap”