SFAIM Resestipendium

Stipendium inom Svensk förening för Fysisk Aktivitet och Idrottsmedicin

Kriterier för stipendier 
Avsikten med resestipendiet är att stödja medlemmars deltagande i kurser/konferenser/kongresser/studiebesök såväl nationellt som internationellt inom fysisk aktivitets- och idrottmedicinska området. Stipendiet kan endast användas för resor, kurs-/kongressavgifter och uppehälle. Totalt utdelas 1-2 stipendier en gång per år, som mest 10 000 kronor per år.

Beslut meddelas till sökande senast den 30 november.

Ansökan skall skickas i 1 original med underskrifter till
Svensk Förening för Fysisk Aktivitet och Idrottsmedicin
Stipendiekommitté
Tuna Industriväg 4
15330 Järna


Ansökan ska beskriva aktivitet fritt formulerat, samt bekräftelse på 
medlemskap i Svensk förening för Fysisk Aktivitet och Idrottsmedicin.

Medlemmar som erhåller resestipendium ska, efter genomförd resa, presentera en reseberättelse lämplig för publicering i tidningen Svensk Idrottsmedicin eller som referat på Vårmötet.