Fysioterapisektionens stipendium 2024
 

”Fysioterapisektionen i SFAIM utlyser ett stipendium. Syftet med stipendiet är att uppmärksamma och premiera fysioterapeuter i början av sin yrkesverksamma karriär som arbetar kliniskt med lag eller idrottare på fältet.

Ansökan eller nominering görs via mail till martin@arenafysio.com , där man beskriver hur arbetet ser ut och motivering för att erhålla stipendiet.


Styrelsen väljer sedan ut 3 kandidater och genomför sedan vid behov telefonintervju med dessa. Den som blir utvald erhåller ett stipendium på 5000kr att använda till fortbildning inom idrottsmedicin.


Stipendiet delas ut på Vårmötet där stipendiaten får berätta om sig själv och sitt arbete i en presentation vid sektionens årsmöte.

Ansökan ska vara inne senast 8v innan årsmötet, vilket för 2024 innebär 28/3 ”

 

Välkomna med ansökan eller nomineringen!