Sektionen för Idrottsfysiologi

Ordförande och sammankallande i sektionen är Michael Svensson

För att bli medlem i sektionen för Idrottsfysiologi, måste du ha fullt medlemskap i moderföreningen. Sektionen skall vara öppen för alla intresserade av ämnet och den skall anordna ett specifikt sektionsprogram på vårmöten.

Här kan du läsa mer om hur du blir medlem i SFAIM.

Sektionen har en egen hemsida: Länk till hemsidan

Lunchföreläsningar våren 2024