Naprapatsektionen

Jonas Gustrin är sammankallande i Naprapatsektionen

För att bli medlem i Naprapatsektionen, måste du har fullt medlemskap i moderföreningen. Sektionen skall vara öppen för alla intresserade av ämnet och den skall anordna ett specifikt sektionsprogram på vårmöten.

Om du är intresserad kontakta kansli@svenskidrottsmedicin.se