Kiropraktorsektionen

Sammankallande i kiropraktorsektionen är Fredrik Borg

För att bli medlem i Kiropraktorsektionen, måste du har fullt medlemskap i moderföreningen. Sektionen skall vara öppen för alla intresserade av ämnet och den skall anordna ett specifikt  sektionsprogram på vårmöten.

Om du är intresserad kontakta kansli@svenskidrottsmedicin.se