Fysioterapeut- / Sjukgymnastsektionen

Martin Berg  är sammankallande Fysioterapeut/ sjukgymnastektionen

För att bli medlem i fysioterapeut-/Sjukgymnastsektionen, måste du ha fullt medlemskap i moderföreningen. Sektionen skall vara öppen för alla intresserade av ämnet och den skall anordna ett specifikt sektionsprogram på vårmöten. 

Om du är intresserad kontakta kansli@svenskidrottsmedicin.se