SFAIM är en intresseförening för yrkesverksamma inom idrotts- och hälsosektorn med stort intresse för idrottsmedicin. Idrottsmedicin är ett vitt begrepp som spänner över flera ämnen såsom prevention och behandling av idrottsskador, medicin, idrottsfysiologi och idrottsnutrition. SFAIM erbjuder ett sammanhang där vi kan träffas inom olika yrkeskategorier och diskutera idrottsmedicin tvärvetenskapligt med utgångspunkt från vetenskap och beprövad erfarenhet. 

För dig som är medlem i huvudföreningen SFAIM ingår sektionsavgiften i medlemskapet.

Inom föreningen finns det fyra sektioner: Fysioterapeut-/sjukgymnastsektionen, Naprapatsektionen,
Sektionen för Idrottsfysiologi samt Kiropraktorsektionen.