Christian Carlsson

Chefredaktör

Marita Harringe

Ledamot och vetenskaplig sekreterare Fysiologi/medicin.

Björn Alkner

Vice. Ordförande

Sadesh Balasingam

Delföreningsrepresentant.

Anna Taube

Ledamot

Jessica Norrbom

Sekreterare

Paul Ackermann

Ledamot och Vetenskaplig Sekreterare trauma
Docent i idrottsvetenskap, leg läk. idr.lärare lektor Gymnastik och Idrottshögskolan

Eva Andersson

Ledamot och Vetenskaplig Sekreterare

Joanna Kvist

Sekreterare

Eva Andersson

Ordförande

Anders Stålman

Past president