Sektioner i SFAIM

Fysioterapeut- / Sjukgymnastsektion
Martin Berg  sammankallande Fysioterapeut/ sjukgymnastektionen

För att bli medlem i fysioterapeut-/Sjukgymnastsektionen, måste du ha fullt medlemskap i moderföreningen. Sektionen skall vara öppen för alla intresserade av ämnet och den skall anordna ett specifikt sektionsprogram på vårmöten. 

Om du är intresserad kontakta kansli@svenskidrottsmedicin.se


Naprapatsektionen

Anna Lundeberg sammankallande och ledamot i styrelsen
Leg. Naprapat  

För att bli medlem i Naprapatsektionen, måste du har fullt medlemskap i moderföreningen. Sektionen skall vara öppen för alla intresserade av ämnet och den skall anordna ett specifikt sektionsprogram på vårmöten.

Om du är intresserad kontakta kansli@svenskidrottsmedicin.se


Kiropraktorsektionen

Sammankallande i kiropraktorsektionen Michael Matton

För att bli medlem i Kiropraktorsektionen, måste du har fullt medlemskap i moderföreningen. Sektionen skall vara öppen för alla intresserade av ämnet och den skall anordna ett specifikt sektionsprogram på vårmöten.

Om du är intresserad kontakta kansli@svenskidrottsmedicin.se


 

Sektionen för Idrottsfysiologis

Sammankallande i sektionen för idrottsfysiologi Michael Svensson

För att bli medlem i sektionen för idrottsfysiologi måste du ha fullt medlemskap i moderföreningen. Sektionen skall vara öppen för alla intresserade av ämnet och den skall anordna ett specifikt sektionsprogram på vårmöten.

Om du är intresserad kontakta kansli@svenskidrottsmedicin.se

Sektionen har en egen hemsida: Till hemsidan