Kontakt kansli

Marie Olofsson

Svensk Förening för Fysisk Aktivitet och Idrottsmedicin
Tuna Industriväg 4
15330 Järna
Telefon: 08-55010200

E-post