Internationella samarbetsorganisationer

 
EFSMA = European Federation of Sports Medicine Associations

The specific objectives of EFSMA are:

  • To have Sports Medicine recognised as a speciality within the European Union and in all of Europe. 
  • To develop and harmonise education in Sports Medicine throughout Europe and to get Sports Medicine included in the basic curricula at all Medical schools and Educational Institutions. 
  • To be a pan-European forum in Sports Medicine for the improvement of communication between sports Medicine Organizations in Europe; to coordinate European Sports Medicine actions and to cooperate with Sport Science disciplines in Europe. 
  • To increase understanding of the importance of physical activity and sport training for the whole European population and dissemination knowledge of the principles and methods of Sports Medicine for the prevention, treatment and rehabilitation of injuries and diseases. 
  • To encourage the exchange of scientific results and experiences and to encourage and engage in common research. 
  • To estabilish common strength and propagate a Sports Medicine Code of Ethics throughout Europe.

 

Federation Internationale de Medicine Sportive 

Om FIMs 

International Federation of Sports Medicine / Fédération Internationale de médecine du Sport (FIMs) grundades 1928, strax efter den första av de moderna olympiska spelen hölls. FIMs är en strukturerad och välorganiserad förening, ett starkt engagemang för främjande av studier och utveckling av idrottsmedicin hela världen. Syftet med och förvaltning av FIMs anges tydligt i sina stadgar och arbetsordning. FIMs består av kontinentala och nationella idrottsmedicin föreningar, samt multinationella grupper och enskilda medlemmar.
 
FIMs "pedagogiska funktion är starkt främjas genom sina kurser (lagläkare´s Course), som hölls internationella kongresser osv regelbundet och publicering av vetenskaplig information med anknytning till idrottsmedicin (ställningstaganden, International SportMed EGT).


Dansk Selskab Idrætsmedicinsk 
Dansk Idrætsmedicinsk Selskab er et lægevidenskabeligt selskab, hvis formål er at fremme interessen for og kendskabet til idrætsmedicin og at virke for idrætsmedicinens praktiske anvendelse.

Har du kurser, møder eller andre arrangementer, du gerne vil have med på denne hjemmeside eller idéer/kritik, kontakt webmaster.

Dansk Idrætsmedicinsk Selskab> v/ Sekreterare Trine Stefanski
Bispebjerg Hospital, Att. Institut for Idrætsmedicin,Indgang 8
Bispebjerg Bakke 23, 2400 København NV
Mobil:7178 7876 , mail@sportsmedicin.dk


Norsk Idrettsmedisinsk Forening 

 


NFF´s Faggruppe for Idrettsfysioterapi 

  


OJSM

 flyer


 Internationella organsationer

American College of Sports Medicine 
British Association of Sports and Medicine
EFORT 
ESSKA   
ISAKOS