Lennart Ericsson

Hedersledarmot 2001. Arbetat som produktchef på CIBA läkemedel och sedan 1997 på Novartis läkemedel.