Mats Börjesson

Mats Börjesson

Ordförande 2013 - 2015 Hedersmedlem 2024

Anna Nylén

Chefredaktör, Hedersmedlem 2023

Babette Pluim

Hedersledamot 2022

Magnus Forssblad

Ordförande i SFAIM 2015-2017. Hedersledamot 2022

Roland Thomeé

Hedersledamot 2019

Eva Blomstrand

Hedersledamot 2018

Karin Larsén

Hedersledamot 2017

Tönu Saartok

Hedersledamot 2016

Jack Lysholm

Hedersledamot 2015

Yelverton Tegner

Hedersledamot 2015

Ann-Kristin Andersson

Kanslist 1991-2013 Hedersledamot 2013

Michael Kjaer

Hedersledamot 2012

Inger Setterberg

Sekreterare 1999-2007 Hedersledmaot 2011

Jan Ekstrand

Hedersledamot 2010

Ronny Lorentzon

Hedersledamot 2008

Gunnar Borg

Hedersledamot 2008

Arne Ljungqvist

Hedersledamot 2009

Björn Ekblom

Hedersledamot 2008

Leif Swärd

Hedersledamot 2005

Artur Forsberg

Hedersledamot 2005

Björn von Post

Hedersledamot 2001

Lennart Ericsson

Hedersledarmot 2001. Arbetat som produktchef på CIBA läkemedel och sedan 1997 på Novartis läkemedel.

Gunnar Grimby

Hedersledamot 2000

Bengt Sevelius

Hedersledamot 1998

Mats Olsson

Hedersledamot 1995

Harald Roos

Ordförande SIMF 2005-2008  Hedersledamot 2012

Carl Johan Sundberg,

Ordförande 2003-2005 Hedersledamot 2013

Pär Herbertsson

Ordförande i SIMF år 2001-2003 Hedersledamot 2010

Jon Karlsson

Ordförande SIMF 1999 - 2001   Hedersledamot 2011

Sven-Anders Sölveborn

Ordförande 95-97  Hedersledamot 2007

Christer Rolf

Ordförande 93-95 Hedersledamot 2007

Åke Andrén-Sandberg

Ordförande. i SIMF 1989-1991   Hedersledamot 2006

Per Renström

Ordförande. i SIMF 1987-1989    Hedersledamot 1992

Lars Peterson

Ordförande i SIMF 1985-1987

Bengt Eriksson

Ordförande. i SIMF 1983-1985

Lennart Kaijser

Ordförande i SIMF 1981-1983 Hedersledamot 1995

Ejnar Eriksson

Ordförande. i SIMF 1978-1981