Hedersledamöter

Ejnar Eriksson

Ordförande. i SIMF 1978-1981

Lennart Kaijser

Ordförande i SIMF 1981-1983 Hedersledamot 1995

Lars Peterson

Ordförande i SIMF 1985-1987

Bengt Eriksson

Ordförande. i SIMF 1983-1985

Per Renström

Ordförande. i SIMF 1987-1989    Hedersledamot 1992

Åke Andrén-Sandberg

Ordförande. i SIMF 1989-1991   Hedersledamot 2006

Christer Rolf

Ordförande 93-95 Hedersledamot 2007

Sven-Anders Sölveborn

Ordförande 95-97  Hedersledamot 2007

Pär Herbertsson

Ordförande i SIMF år 2001-2003 Hedersledamot 2010

Jon Karlsson

Ordförande SIMF 1999 - 2001   Hedersledamot 2011

Harald Roos

Ordförande SIMF 2005-2008  Hedersledamot 2012

Carl Johan Sundberg,

Ordförande 2003-2005 Hedersledamot 2013

Mats Olsson

Hedersledamot 1995

Gunnar Grimby

Hedersledamot 2000

Lennart Ericsson

Hedersledarmot 2001. Arbetat som produktchef på CIBA läkemedel och sedan 1997 på Novartis läkemedel.

Björn von Post

Hedersledamot 2001

Leif Swärd

Hedersledamot 2005

Artur Forsberg

Hedersledamot 2005

Björn Ekblom

Hedersledamot 2008

Arne Ljungqvist

Hedersledamot 2009

Jan Ekstrand

Hedersledamot 2010

Inger Setterberg

Sekreterare 1999-2007 Hedersledmaot 2011

Michael Kjaer

Hedersledamot 2012

Ann-Kristin Andersson

Kanslist 1991-2013 Hedersledamot 2013

Yelverton Tegner

Hedersledamot 2015

Jack Lysholm

Hedersledamot 2015

Tönu Saartok

Hedersledamot 2016

Karin Larsén

Hedersledamot 2017

Eva Blomstrand

Hedersledamot 2018

Roland Thomeé

Hedersledamot 2019

Magnus Forssblad

Ordförande i SFAIM 2015-2017. Hedersledamot 2022

Babette Pluim

Hedersledamot 2022

Anna Nylén

Chefredaktör, Hedersmedlem 2023

Mats Börjesson

Ordförande 2013 - 2015 Hedersmedlem 2024

Avlidna Hedersmedlemmar

Sten Insulander, ordförande i SIMF 1952-1957
Rudolf Ullmark, ordförande  i SIMF 1957-1968
Sten-Otto Liljedahl, ordförande  i SIMF 1968-1971
Rolf "Lammet" Ljungqvist
Ivar Palmer
Per Strömbäck 
Sture Roden
Eva Faxén 
Kassör i SIMF 1985-1987
Nils Rydell Ordförande. i SIMF 1971-1978
Bengt Saltin
Per-Olof Åstrand
Nils Westlin
Anders Faager 
Revisor i SFAIM 1989-2016
Gunnar Borg
Ronny Lorentzon
Bengt Sevelius