Ansökan om medlemskap

Prenumerera på tidskriften Svensk Idrottsmedicin/ 250 kr: Gäller endast delföreningsmedlemskap

Önskar medlemskap i delförening:

Har du avlagt doktorsexamen?

För sökande till fullt medlemskap: Är Du medlem i Svenska Läkaresällskapet?

Din idrottsmedicinska aktivitet (välj högst två alternativ):
Välj den sektion du önskar ingå i, gäller endast för dem med medlemskap i huvudföreningen SFAIM:Jag godkänner att SFAIM hanterar mina personuppgifter enl SFAIMs integritetspolicy

Anmälan om utträde ur föreningen skall ske innan den 31 januari det år som utträdet avser. Jag har tagit del av SFAIM’s etiska regler och förbinder mig härmed att följa dessa; se sidan 2 och är medveten om att brott mot detta kan innebära uteslutning ur SFAIM.