Medlemskap

Här finner du information om medlemskap och hur du ansöker om att bli medlem i SFAIM

  • Fullt medlemskap - för personer med högskoleutbildning inom hälso - och sjukvård.
  • Associerat medlemskap- för alla med idrottsmedicinskt intresse. Ej högskoleutbildad! Ger ej rösträtt på årsmöte.
  • Studentmedlemskap- Heltidsstuderande(grundutbildning) har möjlighet att under tre studieår få reducerad medlemsavgift, CSN- studiemedelsintyg krävs.

Som medlem i SFAIM  får du:

  • Tidningen Idrottsmedicin (4 nr/år), som innehåller rapporter från möten, nya rön utbildningsartiklar, reportage, mm;
  • Tillgång till den digitala tidningen Idrott & kunskap (6 nr/år).
  • Inbjudningar till möten, kurser, symposier och andra arrangemang, såväl på nationell som regional och lokal nivå 
  • Möjlighet att vara med i en stimulerande gemenskap 
  • Lägre avgifter på våra kurser och till Vårmötet! 
  • Tillgång till funktioner på hemsidan

Du som tycker att idrottsmedicin verkar intressant är välkommen som medlem! 

OBS ! Vid utträde ur föreningen skall detta meddelas Kansliet senast den 31/1 annars gäller medlemskapet året ut.

Säg upp ditt medlemskap här: kansli@svenskidrottsmedicin.se