Svensk förening för fysisk aktivitet och idrottsmedicin (SFAIM) är Sveriges största intresseförening för medicinska frågor inom idrottsmedicin/fysiologi/idrottsskador med 2300 medlemmar inkluderat delföreningar runt om i landet. Vi är en tvärvetenskaplig förening för fysioterapeuter, fysiologer, naprapater, kiropraktorer, läkare och idrottslärare med intresse för idrott. En av föreningens viktigaste målsättningar är att ”sprida kunskap om fysisk aktivitet och idrottsmedicin”. Detta gör vi med vår egna stora utbildningsverksamhet men vi skulle gärna samarbeta med och hjälpa andra aktörer som bedriver utbildningsverksamhet inom området.