IM Väst

Ordförande: Eric Hamrin Senorski

Kontaktperson: Lennart Dückhow


Idrottsmedicin Väst använder sig av digitala inbjudningar för temakvällar, workshops etc. Detta gör vi för att spara både på miljön samt föreningens ekonomi. För att vi i fortsättningen skall kunna nå er med utskick måste ni registrera er mailadress och namn i angivet formulär på föreningens hemsida.

Gå in på www.idrottsmedicinvast.se och fyll i formuläret på förstasidan


Sök IMV-stipendiet i idrottsmedicin!
IMV utlyser ett stipendium om SEK 5000:- avsett att ”speciellt stödja en
resa eller vistelse där avsikten är att studera idrottsmedicin, ett krav är
att man måste vara medlem Im Väst.
Stipendiet kan inte användas för de ordinarie stegkurserna i Svensk Idrottsmedicinsk förenings regi. 
Ansökan, fritt formulerad, tillställes IMV:s styrelse på adress
Jennie Classon email: Jennie.classon@gmail.com
Ålvägen 6, 434 96 Kungsbacka

 Till medlemsansökan: