IM Syd

Kontaktperson/Ordförande: Andreas Blom

IM Syd hemsida

Idrottsmedicin Syd är en delförening till Svensk Förening för Fysisk Aktivitet och Idrottsmedicin. Vårt mål är att anordna aktiviteter som främjar spridningen av kunskap inom idrottsmedicin och fysisk aktivitet. Alla som är intresserade av dessa frågor är välkomna som medlemmar i vår förening.

Till medlemsansökan: