IM Stockholm

Kontaktperson och ordförande: Isabelle Hållén
E-mail till Im Stockholm: idrottsmedicinstockholm@gmail.com

Idrottsmedicin Stockholm är en delförening till Svensk Förening för Fysisk Aktivitet och Idrottsmedicin. Vårt mål är att anordna aktiviteter som främjar spridningen av kunskap inom idrottsmedicin och fysisk aktivitet. Alla som är intresserade av dessa frågor är välkomna som medlemmar i vår förening.

Länk till sociala medier:
Instagram
Facebook

Till medlemsansökan:

Kallelse årsmöte 29/2-2024
Dagordning: