IM Högland

Ordförande: David Thorell

Idrottsmedicin Högland är en delförening till Svensk Förening för Fysisk Aktivitet och Idrottsmedicin. Vårt mål är att anordna aktiviteter som främjar spridningen av kunskap inom idrottsmedicin och fysisk aktivitet. Alla som är intresserade av dessa frågor är välkomna som medlemmar i vår förening. Årsavgiften är 150 kr per år. Vill du bli medlem så kontakta oss!”

Till medlemsansökan:  

Kallelse till årsmöte 28/2-2024