Delföreningar

Delföreningarna är lokala sammanslutningar av idrottsmedicinare med uppgift att främja ämnets utveckling inom en sjukvårdsregion, ett landsting eller ett distrikt.

Delföreningarna är öppna för alla personer med intresse för idrottsmedicin; delföreningsmedlem kan också bli medlem eller associerad medlem i Svensk Förening för Fysisk Aktivitet och Idrottsmedicin = SFAIM. Delföreningarna arrangerar grundutbildningar, symposier och träffar eller förmedlar på annat sätt information om ämnet på det lokala planet. Delföreningarna är också verksamma i idrottsmedicinska frågor i samarbete med landsting, högskolor och universitet samt idrottens distriktsförbund.

OBS ! Vid utträde ur delförening skall detta meddelas till: kansliet kansli@svenskidrottsmedicin.se

Sadesh Balasingam, ordförande i delföreningsrådet.

Protokoll delföreningarnas rådsmöten 2023