8-10/2 Kurs inom idrottsfysiologi med fokus på både hälsa och prestation