Kallelse till Årsmöte

GIH, Stockholm

Medlemmar i "SFAIM" kallas till årsmöte fredag 24 maj 2024 kl:11.30,

Kallelse

Årsmöteshandlingar publiceras i tidskrifr nr 2/24.