Med nya rön om fysisk aktivitet som behandling och prevention av olika sjukdomar