Pin

Stockholm
3-4 december 2015

000

Svenska Läkaresällskapet lanserar ”Framtidens Medicin & Hälsa”
– den nya mötesplatsen för hälso- och sjukvårdens utveckling

Svenska Läkaresällskapet inviger den 14-15 november 2017 ”Framtidens Medicin & Hälsa” – en ny arena för möten och samtal om hälso- och sjukvårdens utveckling. Det blir två dagar vidareutbildning och fortbildning, debatter och seminarier kring hälso- och sjukvårdens viktigaste utmaningar. Mötet är en vidareutveckling av Medicinska riksstämman och syftar till att samla läkare men även andra professioner, politiker, myndigheter och industrin kring vårdens framtidsfrågor.

Mer information uppdateras löpande här >>

Nyheter

Årets viktigaste möte

Två dagar med vidareutbildning och fortbildning för läkare i alla stadier av yrkeslivet.

Vi har i årets vetenskapliga program plockat ut ett antal programpunkter för dig som gör din ST.

Här kan du ladda ned digital inbjudan, programtidning och information som du kan sprida till vänner, kurskamrater, kollegor och nätverk.

Michael Marmot

Sir Michael Gideon Marmot FBA FMedSci (född den 26 januari 1945) är professor i epidemiologi och folkhälsa vid University College London .