Handläggning av RSV-infektioner

Läkemedelsverket har tillsammans med bl.a. RAV utarbetat nya rekommendationer till vården för att förebygga allvarlig RS-virusinfektion hos barn. Rekommendationen är specifik för kommande virussäsong 2023/2024. En större uppdatering av Läkemedelsverkets behandlingsrekommendation för RS-virus i sin helhet pågår och väntas bli klar under senvåren 2024.

Läkemedelsprofylax mot allvarlig RSV-infektion hos barn inför säsongen 2023/2024 (PDF)

Handläggning av RSV-infektioner – behandlingsrekommendation 2015 (PDF)

Bakgrundsdokumentation (PDF)