Handläggning av JC-virus infektion – Rekommendation 2018

Progressiv multifokal leukoencefalopati (PML) är en ovanlig, men allvarlig, opportunistisk cerebral infektion orsakad av JC-virus (JCV). Det finns i nuläget ingen effektiv antiviral behandling mot PML. Däremot kan den bakom­liggande immunsuppressionen i vissa fall rever­seras, med regress av PML, framför allt om detta sker tidigt i sjukdomsförloppet. Tidig diagnostik och korrekt handläggning har därför mycket stor betydelse för utfallet vid PML.

Denna behandlingsrekommendation utarbetades vid ett expertmöte som anordnades av Referensgruppen för antiviral terapi (RAV) 23 januari 2018.

Rekommendationen har granskats och bedömts vara i huvudsak aktuell 2022-02-01.

Behandlingsrekommendation (PDF)

Bakgrundsdokumentation (PDF)